Begreppet digitalisering har blivit allt mer välanvänt, men är trots det svårdefinierat. Vad är egentligen digitalisering? Varför bör företag digitalisera och hur görs det på effektivast sätt?

I en värld som blivit allt mer digitaliserad, har det blivit desto viktigare för verksamheter att följa den digitala utvecklingen. Till följd av Coronapandemin har många företag tvingats in i en snabb digitaliseringsprocess, en process som varit nödvändig men delvis även okontrollerad.

Tidigt under pandemin sa Microsofts VD Satya Nadella att många företag tvingats genomgå två år av digital transformation under bara två månaders tid. Siffror som berättar hur snabbt en digital process kan ske när omvärlden förändras, dock finns det en fara i att digitalisera utan kunskap och digital strategi.

Men vad är egentligen digitalisering? Och hur bör företag och branscher digitaliseras på bäst sätt?

Vad är digitalisering?

Digitalisering handlar om att förenkla och effektivisera arbetsprocesser med hjälp av digital teknik. Dock är de digitala lösningarna inte digitaliseringen i sig, utan begreppet handlar snarare om att effektivisera manuella arbetsuppgifter genom användandet av teknologier.

Konkreta exempel på digitalisering kan ses utifrån hur företag anpassat sig under Coronapandemin. Till exempel har de flesta fysiska möten istället blivit digitala genom användandet av program såsom Teams, Skype och Zoom.

Ett annat klassiskt exempel är också inom handeln där digitaliseringen haft stor påverkan. Allt fler företag och organisationer väljer att driva e-handel, vilket möjliggör försäljning av varor och produkter till en stor målgrupp på ett kostnadseffektivt sätt.

En digitaliseringsprocess är ofta stora digitala omställningar, där företag aktivt satsar på att effektivisera sin verksamhet genom användning av ny digital infrastruktur.

Således kan digitalisering förenklat beskrivas som den process ett företag gör för att effektivisera verksamheten genom att använda nya digitala teknologier.

Varför digitalisera?

Till skillnad från mycket annat som sker i företagsvärlden så är digitalisering inte en trend, utan en ny riktning som framtiden går mot. Digitalisering är en nödvändig riktning för företag och bör vara en naturlig del av affärsstrategin. På så sätt kan företag öka sin relevans och konkurrenskraft på marknaden. Därmed kan företaget också vinna viktiga marknadsandelar och förbättra sin lönsamhet.

Digitalisering effektiviserar verksamheter med hjälp av digitala tekniker genom bland annat tidsfördelar, högre intäktspotential, säkerhet och förbättrat översikt.

Dessutom finns det i dagens samhälle höga krav från omvärlden på digital säkerhet och flexibilitet. Om ditt företag inte kan leva upp till omvärldens och kundernas efterfrågan finns det en risk att någon annan gör det. Således är digitalisering av verksamheter inte en trend, utan också en långsiktig och nödvändig investering.

Hur sker digitalisering?

Digitalisering är inte ett steg, utan en ständigt pågående process. Därför måste det finnas en verksamhetsstrategi för digital utveckling som följer den förändring som sker i samhället.

Det finns ett par frågeställningar som kan användas för att få bättre förståelse för verksamhetens digitala utveckling.

  • Finns det delar eller processer i dagens verksamhet som kan effektiviseras med hjälp av digitala teknologier?
  • Finns det potential att möjliggöra en bättre relation med kunder genom digitala tekniker såsom mobilapplikationer, onlinetjänster eller sociala medier?
  • Skulle digitala verktyg kunna skapa förutsättningar för nya produkter och tjänster?
  • Finns det utrymme att utveckla affärsmodellen ytterligare med hjälp av digitala tekniker?

Digitalisering kräver strategi

Inom digitalisering gäller det alltid att tänka ett steg framåt, det räcker inte att investera i nya tekniker och digitala lösningar. Det viktigaste att det finns en konkret plan för hur dessa tekniker och digitala infrastrukturer ska integreras i verksamheten på ett sätt som leder till både affärsnytta och ökad effektivitet.

Därav är det viktigt att se över om du har rätt typ av kompetens för att digitalisera. Om det finns personer inom din verksamhet som har kunskap och erfarenhet inom digitalisering, bör du använda deras kompetens.

Det finns även företag som jobbar med just digitalisering av verksamheter som kan hjälpa dig att skapa digitala strategier och infrastrukturer.

Provide it erbjuder tjänsten Digitalisera rätt som hjälper dig omvandla idéer till rätt beslutunderlag. Tjänsten består av 3 steg och tar därefter fram en ordentlig kravspecifikation med de mest lämpade teknikerna för din tilltänkta digitala lösning utifrån hållbarhet, flexibilitet och kostnad.

Läs mer om tjänsten Digitalisera rätt här.

En steg-guide för digitalisering:

  • Anställ personer med rätt typ av kompetens eller anlita ett företag som kan hjälpa ditt företag digitalisera. Med hjälp av en teknisk partner kan du undvika dyra misstag genom ett ordentligt förarbete redan innan investering av ett IT-projekt.
  • Investera i ny och rätt teknologi som möjliggör effektivisering av verksamheten. Tjänsten Digitalisera rätt hjälper dig omvandla idéer till tekniskt beslutunderlag.
  • Ta ett steg i taget. Skapa en långsiktig digital strategi och ta därefter ett steg i taget till en mer digitaliserad verksamhet. Det är viktigt att komma ihåg att digital transformation är en process som är ständigt pågående, och således inte något som sker över en natt.
  • Skapa en företagskultur som främjar förändring. Precis lika viktigt som att ha en långsiktig digital strategi, är det också viktigt att ha en företagskultur som främjar förändring och således kan hantera oförutsedda förändringar som en eventuell framtida ny pandemi.
  • Det är alltid ledningsgruppen som måste driva den digitala utvecklingen framåt. Led med gott exempel!

För frågor eller funderingar kring digitalisering och hur tjänsten Digitalisera rätt kan hjälpa din verksamhet undvika att begå dyra misstag vid investering av ny digital teknik, kontakta oss här.