2022 är ett spännande år för Provide IT, det innebär att vi har hjälpt kunder med hållbara, flexibla och kostnadseffektiva webbprojekt i snart över ett decennium. Genom att vara en strategisk digital byrå omvandlar vi idéer till rätt webbaserade lösningar genom korrekt förarbete och erfarna specialister. Men vad är egentligen den hemliga ingrediensen till att skapa webbprojekt som håller tidsplan, budget och kvalité? För att svara på det valde vi att intervjua vår VD och medgrundare. Enkelt sagt räcker det med att säga att alla lyckade projekt har ett väl utfört förarbete. Därför är vi måna om att alltid genomföra en förstudie inför alla webbprojekt som vi åtar oss. Men vad innebär egentligen en förstudie för ett webbprojekt? På det svarar vår VD Bawan och och berättar varför ett korrekt förarbete är nyckeln till ett framgångsrikt webbprojekt.

Vad är en förstudie?

Bawan Medgrundare Provide it En förstudie är förarbete inför ett webbprojekt, dvs design- och utvecklingen av en webblösning som lanseras i slutet av projektet. Resultatet av förstudien bestämmer projektets omfattning och tidsplan. En väl genomförd förstudie ökar risken avsevärt till ett framgångsrikt webbprojekt.

I vår förstudie ingår en detaljerad kravspecifikation med funktionella – och icke funktionella krav. Funktionella krav beskriver detaljerad vad en användare kan göra i webblösningen, medans icke-funktionella beskriver webblösningens egenskaper. Till exempel prestanda, säkerhet och användarvänlighet. Dessutom gör vi en teknisk analys som säkerställer att kund får rätt val av webbteknik, baserat på hållbarhet, flexibilitet och kostnad.

Varför är vi måna om att en förstudie ska vara en naturlig del i att beställa webbprojekt?

Vi brinner för att leverera bra webb och det innebär framgångsrika webbprojekt. Enligt forskning blir över 80 procent av webbprojekt försenade eller dyrare än planerat. Och den största anledningen till detta är ett bristande förarbete, dvs felaktig förstudie. Vill man minska risken för förseningar och hålla planerad budget är det nödvändigt med en korrekt förstudie.

Vad är skillnaden på webbprojekt som har genomfört en förstudie och som inte genomfört en förstudie innan start av själva produktionen?

För att kunna genomföra en korrekt förstudie så behövs kunskap inom kravhantering och webbteknik. Tyvärr väljer många företag att göra detta själva, särskilt kravspecifikationen. Istället för en väl detaljerad kravspecifikation så blir det oftast en vag punktlista utan icke-funktionella krav.

Om ett webbprojekt startar baserat på ovanstående kravspecifikation kan det bli stora problem. Det blir olika förväntningar mellan projektgrupp och beställare på vad som ingår i webblösningen vilket kan leda till förseningar och diskussioner om projektbudget. I värsta fall kan det innebära val av fel webbteknik som resulterar i låg prestanda och flexibilitet. Vi känner till många företag som har behövt skrota webblösningen och börja om.

Varför vill vi inspirera fler webbyråer att arbeta med förstudier?

Provide IT brinner för att skapa bra webb, och det kräver framgångsrika webbprojekt. Vi hör väldigt ofta om misslyckade webbprojekt och i nästan samtliga fall beror det på bristande förarbete. Boven i detta är självfallet leverantörer som webbyråer och digitala byråer. Vi behöver informera företag om vikten att ha en detaljerad kravspecifikation skrivet på korrekt sätt och en teknisk lösningsförslag som har framtagits baserat på utvärderingskriterierna hållbarhet, flexibilitet och kostnad.

Vilket värde ger resultatet av en förstudie till de som beställer webbprojekt?

Att projektgruppen och kund har samma förväntningar. Det bör därmed inte dyka upp många frågetecken under projektet och på så sätt blir risken för förseningar och förändringar i projektets omfattning betydligt lägre.Utöver detta har kravspecifikation en annan stor betydelse för en beställare. Den fungerar ju som en beskrivning av projektets leverans och är därmed en väsentlig faktor i projektets avtal. Kravspecifikationen blir beskrivning av projektets leverans och därmed en central del i projektavtalet. Utan en väl beskriven kravspecifikation blir det svårt för en en beställare att skydda sig juridiskt. Det är kanske därför vi får läsa om myndigheter som beställer långsamma webblösningar och ändå betalar ut till leverantören.

Kan du som beställare kräva förstudie i samband med en beställning av webbprojekt? Hur går du tillväga i så fall?

Absolut, och då är det viktigt att leverantören har kunskap inom kravhantering för webb. Saknas detta, blir det en felaktig kravspecifikation. En otydlig kravspecifikation leder till olika tolkningar av krav. Även om förstudie kan kännas som ett onödigt moment som kräver tid och pengar, är det egentligen en försäkring om att risken för ett misslyckat webbprojekt minimeras enligt forskning och vår erfarenhet. En förstudie är egentligen en kostnadsbesparing för det kommande webbprojektet, då fel och förseningar minimeras. Om er nuvarande leverantör inte har tid eller den nödvändiga kompetensen, så berättar vi gärna om hur man kan gå tillväga under ett förutsättningslöst möte. Våra förstudier är alltid oberoende av part som utvecklar webblösningen.