Att förstå skillnaderna mellan ett CMS och ramverk är inte alltid så enkelt. De båda är så kallade tekniska plattformar som används vid utveckling av webblösningar.

Helt kortfattat kan man särskilja dem genom att CMS är en programvara som hjälper användaren skapa och hantera digitalt innehåll. Medan webbramverk däremot är en plattform som vanligtvis används för att utveckla webbsystem och kräver mer backend-utveckling.

CMS

Begreppet CMS (Content Management System) eller svenskans innehållshanteringssystem, alternativt publiceringssystem, är en teknisk plattform som främst används för att utveckla hemsidor.

I ett CMS ingår det ett administrationsverktyg för att skriva, redigera och publicera innehåll samt en färdig visuell struktur för frontend-utveckling. Således kräver ett CMS vanligtvis mindre kunskap inom backend-programmering.

Ett CMS ger dig möjlighet att använda färdiga funktioner så kallade plugins eller moduler, vilket minskar utvecklingstiden och därav även kostnaderna. Dessa funktioner kan vara allt från färdiga kontaktformulär till chatt- eller sökfunktioner.

Fördelar med CMS:

 • Administrationsverktyg
 • Användarvänlighet
 • Snabb utvecklingstid
 • Färdiga funktioner
 • En visuell struktur för frontend-utveckling

Nackdelar med CMS:

 • CMS har en struktur för att framförallt skapa hemsidor och inte mer avancerade webblösningar som webbsystem.

De främst egenskaperna hos ett CMS är administrationsverktyget, användarvänligheten och den snabba utvecklingstiden. De negativa aspekterna av att använda CMS är att man är låst till att främst utveckla hemsidor. Dessutom kan det vara svårt att uppnå hög prestanda vid stor mängd trafik med ett CMS.

Två av de mest populära CMS:en är WordPress och Drupal.

Ramverk

Att använda ett webbramverk som teknisk plattform kräver mer kunskap inom programmering och systemutveckling. I ett ramverk ingår inte lika många färdiga funktioner, vilket gör processen mer komplext och tidskrävande då mer gedigen backend-utveckling krävs.

Dock blir utvecklingsmöjligheter fler och flexiblare vid val av webbramverk, då friheten vid utformningen av din webblösning ökar. Genom att använda sig av ett ramverk kan precis det som önskas utvecklas med rätt kompetens.

Fördelar med ramverk:

 • Flexibilitet. Med rätt kunskap och kompetens kan du bygga vad som helst med ett ramverk.
 • Prestanda. Med ett ramverk kan du uppnå högre prestanda jämfört med ett CMS.

Nackdelar med ramverk:

 • Komplexitet. Att utveckla en webblösning i ett ramverk kräver hög kompetens och erfarenhet inom systemutveckling.
 • Avsaknad av administrationsverktyg. Till skillnad från CMS finns det inget färdigt administrationsverktyg, utan ett sådant måste istället utvecklas.
 • Tidskrävande. Att utveckla webblösning är mer tidskrävande än ett CMS, eftersom mycket att funktionerna behöver utvecklas.

De största fördelarna med att använda sig av ramverk är flexibiliteten och prestandan. Med hjälp av ett ramverk kan du med rätt kompetens bygga precis vad du vill med hög prestanda.

Dock blir utvecklingen mer komplex just eftersom det krävs hög kompetens inom webbutveckling. Dessutom saknar ramverk ett färdigt administrationsverktyg, utan ett sådant måste vid behov utvecklas. Dessa faktorer gör att utveckling i ramverk är mer tidskrävande och därmed betydligt dyrare jämfört med ett CMS.

Två populära webbramverk är Laravel och .NET.

Vad borde jag välja CMS eller ramverk?

Svaret på denna fråga beror helt på vad som ska utvecklas samt vilken prestanda och säkerhet som krävs av webblösningen. Generellt brukar hemsidor utvecklas i CMS medan webbsystem utvecklas i ramverk.

Det finns ett flertal olika CMS och ramverk att välja på och även val av teknisk plattform påverkas såklart av vad som ska utvecklas. Läs mer om olika CMS här och ramverk här.