Victor här, affärsutvecklare på Provide it, vilket är både en spännande och ofta missförstådd roll. Jag har hand om våra byråsamarbeten och det innebär så mycket mer än enbart försäljning av webb. Min främsta uppgift är inte att sälja in webbprojekt, utan istället att förstärka och skapa nya byråsamarbeten.

Så hur hjälper vi en byrå?

Webbproduktion? Självfallet, men vårt mål är att byråns försäljning ska öka genom att använda oss som en strategisk verktygslåda. Vi hjälper byrån att vinna nya kunder eller förstärker förtroendet hos befintliga, genom att erbjuda specifikationer på rätt tekniker och allt annat som behövs för att vinna ett webbprojekt. Dessutom ställer vi upp på pitcher och andra presentationer för att bidra med vår kompetens i försäljningsarbetet Allt detta erbjuds kostnadsfritt i och med att vi ser byråer som samarbetspartner och inte enbart som kunder. Vi är alltså byråns kostnadsfria expertis inom webb.

victor helm provide itUnder min tid på Provide it har jag påbörjat dussintals nya byråsamarbeten genom att träffa många kreativa och begåvade människor. Jag har fått insyn i deras sätt att upphandla och driva webbprojekt. Det är mycket bra saker som händer, men det finns ett par typiska misstag som vi starkt rekommenderar att man bör undvika. Här kommer de tre mest vanliga.

– Victor, affärsutvecklare 

 1. Ifrågasätt val av webbtekniker

  Enligt forskning misslyckas majoriteten av webbprojekt, dvs överskrider projektets budget och tidsplan. Den största orsaken är ett bristande förarbete, dvs arbetet innan projektstart som bland annat att välja rätt teknik. På så sätt ska man undvika webbyråer som alltid rekommenderar en viss webbteknik. Vi hör ofta om webbyråer som alltid föreslår CMS även om det är webbsystem som ska utvecklas och inte hemsida. Ett sådant misstag kan innebära skrotning av lösningen, dvs starta om utvecklingsarbetet.

  Dessutom ska en webbyrå inte erbjuda för många vedertagna webbtekniker. Se till att webbyrån är nischad inom teknik samt akta er för att de alltid rekommenderar samma teknik, oavsett om det är en hemsida eller webbsystem, läs mer om det här. Detta ser vi bland annat hos s.k Drupal-byråer.

 2. Rimligt timpris

  Vi förstår att er kund kanske har en låg budget eller att ni vill ha goda marginaler i uppdrag men det är ingen ursäkt för att anlita en webbyrå som har alldeles för låg timpris. Vi har hört om priser runt 500-700 kr per timme och samtidigt får vi höra hur duktiga dessa webbyråer ska vara. Vi har väldigt svårt att tro det, då det inte är ekonomiskt hållbart att ha en leverantör med sådana låga priser och samtidigt ha vassa utvecklare. En duktig utvecklare kommer förr eller senare troligtvis vilja ha en vettig lön, och det går inte runt med dessa timpriser. Ja, det blir möjligt ifall utvecklarna inte är bosatta i Sverige, men vi rekommenderar nästan alltid att inte anlita projektgrupper från utlandet. Samt vad tror ni er kund tycker om det?

  Ni ska även undvika webbyråer med en prislapp över 1 000 kr per timme. Särskilt vid utveckling av en hemsida. Vi anser att det är alldeles för högt  om man är samarbetspartners med  byråer.  Vi förespråkar en prislapp på  900 kr/h och det räcker gott och väl för att vi ska ha råd att betala våra erfarna utvecklare och projektledare, samt ha en god marginal och att självfallet leverera ett kanonarbete.

 3. Samarbetspartner och inte leverantör

  Se affärsrelationen som ett samarbete och inte enbart kund – leverantör. Webbprojekt är komplexa och kommer kräva ett nära samarbete med er webbyrå. Se till att den förstår detta och har en projektprocess som förespråkar transparens och kommunikation i samarbetet. Behöver ni alltid fråga efter status i projektet? Blir det leverans i sista minuten? Får ni testa allt på slutet och inte löpande i projektet? I så fall har ni ett tecken på ett bristande samarbete.

  En samarbetspartner bör kostnadsfritt kunna hjälpa er vinna ett webbprojekt genom deras tekniska expertis. De ska  framställa tekniska och korrekta specifikationer samt representera er vid pitchar. Ni ska kännas som ett team och inte två separata enheter.

Avslutningsvis

Som sagt, ovanstående rekommendationer bygger på vad vi har märkt är typiska brister vid samarbeten mellan en byrå och webbyrå. Det finns självfallet mycket mer att påpeka, men det får bli ett annat inlägg.

Vi vill dock betona vikten av att följa dessa rekommendationer även om ni inte har stött på problem i webbprojekt hittills. Det innebär inte att ni gör rätt, förr eller senare kommer det troligtvis att inträffa. Dvs att ett webbprojekt blir bristfälligt eller försenat.  Vill ni riskera en god kundrelation på grund av möjligheter till högre vinstmarginal i projekt?

Vill du veta mer om ämnet? Bara att höra av dig!

victor.helm@provideit.se
+46790 73 90 73