Begreppet CMS har en viktig roll inom webbutveckling och är en förkortning av Content Management System, som på svenska emellanåt översätts till innehållshanteringssystem.

Förenklat är CMS en teknisk plattform för att skriva, redigera och publicera innehåll på en webbplats på ett lätthanterligt sätt utan att behöva arbeta med komplicerade koder.

I ett CMS ingår både administrationsverktyg samt en färdig visuell struktur för frontend-utveckling. Dessutom möjliggör ett CMS användning av färdiga funktioner så kallade plugins eller moduler, vilket vanligtvis minskar utvecklingskostnaden. Dessa funktioner kan vara allt från färdiga kontaktformulär till chatt- eller sökfunktioner.

Två av de mest populära CMS:en är WordPress och Drupal.

Vilka CMS finns?

WordPress

Världens mest populära CMS är WordPress som närmare 40% av internets webbplatser är utvecklade i. En stor anledning till att WordPress blivit så populärt är att det är kostnadsfritt och är en öppen källkod, vilket betyder att det är fritt att både använda och modifiera.

För dig som inte är kunnig inom utveckling av webb är WordPress ett bra alternativ på grund av sin användarvänlighet.

Dessutom har WordPress fler än 58 000 plugin-funktioner och över 5000 teman, vilket innebär att valmöjligheterna är många. Dessa funktioner och teman kan du addera till din webblösning för att uppnå det önskade utseendet och funktionen.

Det finns bland annat e-handelsfunktionen WooCommerce som på ett enkelt och användarvänligt sätt möjliggör för att starta och driva e-handel.

Drupal

Utöver WordPress finns det ett flertal andra CMS som är populära, däribland Drupal som likt WordPress är ett kostnadsfritt CMS baserat på öppen källkod.

Drupal är bra på att behandla stora mängder innehåll och möjliggör således en hög flexibilitet och frihet vid utveckling av webblösningar. Emellertid innebär detta vanligtvis att det krävs en utvecklare för att skapa webblösningen.

Även i Drupal kan användaren enkelt addera ytterligare funktioner till den tilltänkta webblösning med hjälp av de 39 000 modulerna, samt ändra utseende tack vare 2500 olika teman.

Optimizely (tidigare Episerver)

Svenskutvecklade Optimizely är till skillnad från WordPress och Drupal ett kommersiellt CMS, vilket betyder att det inte bygger på en öppen källkod. Istället måste användaren betala en licensavgift för att använda publiceringssystemet men får även då tillgång till support och service.

Optimizely lämpar sig bra för medelstora och stora företag som kräver hög prestanda, flexibilitet och personalisering för sina webblösningar.

Magento

Till skillnad från de andra CMS:en ovan är Magento ett e-handels CMS baserat på öppen källkod. Magento erbjuder hög säkerhet och prestanda, men är däremot inte lika användarvänligt som WordPress e-handelsfunktion WooCommerce.

Därav lämpar sig Magento till företag vars e-handlar har mycket trafik, stort produktsortiment och således kräver hög prestanda.

Vilket är det bästa CMS:et?

Detta är en fråga som är helt omöjlig att besvara, då det alltid beror på vilken typ av webblösning som ska utvecklas. Oavsett projekt är det alltid essentiellt att utgå ifrån vad som ska utvecklas och välja teknik därefter.

WordPress är världens mest använda CMS och således ett säkert val på grund av sin användarvänlighet och valmöjligheter av plugins och teman. Användarvänligheten och de färdiga funktioner möjliggör för snabb och kostnadseffektiv utveckling.

Dock passar sig WordPress absolut bäst till enklare webblösningar såsom hemsidor som inte hanterar stora mängder data.

Drupal däremot kräver vanligtvis mer utvecklingstid än WordPress och är inte lika användarvänligt för administratörer. Samtidigt är Drupal mer fritt och erbjuder mer flexibilitet under utvecklingsfasen än WordPress. Därav lämpar sig Drupal för lite mer avancerade lösningar än enbart hemsidor.

Optimizely (tidigare Episerver) är ett kommersiellt CMS som lämpar sig bäst för medelstora och stora företag som kräver hög prestanda, flexibilitet och personalisering för sina webblösningar. Företag utvecklar webblösningar i Optimizely eftersom det inte är baserat på öppen källkod, vilket möjliggör för personlig service och support från CMS:ets organisation.

Även om frågan är svårbesvarad då svaret helt beror på vad som ska utvecklas, kan man förenklat säga att WordPress är ett bra alternativ för de allra flesta hemsidor. Om det däremot ska utvecklas en webblösning som är ett gränsfall mellan hemsida och system, är Drupal vanligtvis ett bättre alternativ.