Begreppet ramverk kommer från engelskans framework och är en teknisk plattform. Ett ramverk kräver vanligtvis mer kunskap inom programmering och systemutveckling jämfört med ett CMS (läs mer om CMS här).

Detta beror på att det inte ingår lika många färdiga funktioner, vilket gör processen mer komplext och tidskrävande då mer gedigen backend-utveckling krävs. Dock blir utvecklingsmöjligheter fler och flexiblare vid val av webbramverk, då det ökar friheten vid utformning av webblösningen.

Två populära webbramverk är Laravel och .NET.

Olika typer av ramverk?

Inom webbutveckling finns det både ramverk för front- och backend. För frontend-utveckling används vanligtvis tekniker såsom JavaScript, HTML och CSS tillsammans i ramverk som exempel React JS, Bootstrap och Vue JS.

I backend-utvecklingen finns det ett flertal ramverk som hanterar databaser, processer, funktioner och liknande. Några av de mest kända backend-ramverken är Laravel och .NET som båda har en MVC-struktur.

Vilka webbramverk finns?

Laravel

Ramverket Laravel använder sig av programspråket PHP för att utveckla moderna och flexibla webbsystem i öppen källkod.

Laravel är ett lättvikts-ramverk som har inbyggda funktioner med ett komplett ekosystem som bygger en variation av kompatibla paket och tillägg. En stor anledning till att Laravel blivit så pass populärt bland utvecklare beror på den korta startsträckan och att det inte kräver så mycket konfigurationstid.

.NET

Ramverket .NET är skapat och designat av Microsoft för att möjliggöra lättillgänglig webbutveckling. Det innehållet utvecklingsverktyg, programmeringsspråk och bibliotek för utveckling av webblösningar såsom hemsidor, webbsystem och spel.

Till skillnad från Laravel bygger inte .NET på ett specifikt programspråk utan utvecklaren kan själv välja mellan ett flertal olika språk.

Vilket webbramverk passar dig bäst?

Till störst del är detta en smakfråga. Dock är de nya lättviktiga ramverken som Laravel mer populära för att utveckla mindre system på grund av den korta uppstartsperioden.

Likt mycket inom webbutveckling handlar även denna fråga om den unika webblösning som ska utvecklas. Teknisk plattform och således även ramverk bör väljas utifrån vilka önskemål som finns på den tilltänkta webblösningen.