En digital strategi är implementeringen av digital teknologi i verksamhetens affärsplan. I detta inlägg definierar vi begreppet digital strategi ytterligare.

En digital strategi är förenklat en handlingsplan som är utformad för att uppnå affärsmål genom implementering av digitala tekniker och processer.

Emellanåt missuppfattas begreppet digital strategi, då det tolkas som ett helt nytt sätt att se på företag och affärsmöjligheter. Dock är det den digitala och tekniska utvecklingen som förändras, medan verksamheters karaktär är ungefär likadan som den alltid varit.

Således är det viktigt att komma ihåg att en verksamhets tidigare affärsstrategi inte bör förringas bara för spelplanen förändrats i och med ett mer digitalt samhälle. Istället måste den ny digitala strategin baseras på grundläggande kunskap kring en lönsam affärsverksamhet.

Likt en vanlig affärsplan, är den digitala strategin en handlingsplan för att uppnå affärsmål. Dock är den digitala affärsstrategin utformad för att uppnå dessa affärsmål genom implementering av digitala verktyg och initiativ. I framtiden kommer alla affärsplaner vara digitala.

Ett hjälpmedel, inte en målsättning

Dock är det viktigt att den digitala teknologin inte står i fokus för affärsstrategin, utan endast ses som ett effektivt och hållbart hjälpmedel för att skapa affärsnytta. Det finns en risk att digitala strategier utformas med fokus på teknologin, vilket enkelt kan bidra till en besatthet av den senaste teknologin.

Det digitala bör vara ett hjälpmedel för att skapa långsiktig affärsnytta, snarare än en ytlig målsättning.

Hur skapar jag en digital strategi?

För att skapa en hållbara och effektiv digital strategi krävs kunskap inom digitalisering, teknologi och webbaserade lösningar. För att undvika felaktiga satsningar på kortsiktiga och oflexibla digitala lösningar, krävs ett gediget och grundläggande förarbete.

Det behövs spetskompetens inom digital teknik och erfarenhet av att omvandla idéer till tekniska ritningar innan investering av IT-projekt. Är du en av dem som har svårt att förstå vilka digitaliseringsmöjligheter din verksamhet har?

Provide IT erbjuder tjänsten Digitalisera rätt, som är en 3-stegsplan för att hjälpa dig och ditt företag att digitalisera på ett hållbart, kostnadseffektivt och strategiskt sätt. Hör av dig, så hjälper vi dig vidare!

“Det här är ett test-citat”

    Namn

    E-mail

    Företag

    Befattning