Begreppen digitisering, digitalisering och digital transformation är komplexa och snarlika, men trots det viktiga att särskilja. I detta inlägg klargör vi skillnaden mellan just dessa tre begrepp för att ge dig en bättre förståelse för den digitala världen.

Vad är digitisering?

Begreppet digitisering beblandas ofta med ordet digitalisering trots att det är två särskilda processer, även om de självklart är korrelerade.

Digitisering är helt enkelt när något analogt och fysiskt konverteras till digital form. Med hjälp av digitisering kan sedan verksamheter driva digitalisering och den digitala transformationen framåt.

Vad är digitalisering?

Digitalisering handlar om att förenkla och effektivisera arbetsprocesser med hjälp av digitala lösningar. Dock är de digitala teknikerna inte digitaliseringen i sig, utan begreppet handlar snarare om att effektivisera manuella arbetsuppgifter genom användandet av digitala teknologier.

En digitaliseringsprocess är ofta stora digitala omställningar, där företag aktivt satsar på att effektivisera verksamheten genom användning av en ny digital infrastruktur som webbaserade lösningar.

Således kan digitalisering förenklat beskrivas som den process ett företag gör för att effektivisera verksamheten genom att integrera nya digitala teknologier.

Läs mer om digitalisering här.

Vad är digital transformation?

Ett företags digitala transformation kan förenklat förklaras som förändringen mot en mer digital värld. Digitisering och digitalisering leder tillsammans till digital transformation, vilket skapar nya möjligheter för verksamheter att anpassa och innovera med hjälp av digital teknik.

Digital transformation är det sista steget, efter att verksamheten byggt upp en långsiktig digital strategi för att skapa förbättrade processer. Bland annat genom kostnadsbesparingar, ökad försäljning, överskådlighet och kontroll.

Kortfattat är digital transformation är en förändringsprocess mot en mer digital framtid.

Sammanfattning

Skillnaderna mellan digitalisering, digitalisering och digital transformation är små, men därav också viktiga.

  • Digitisering är när något analogt och fysiskt konverteras till digital form.
  • Digitalisering är den process som ett företag gör för att effektivisera verksamheten genom att interagera nya digitala teknologier.
  • Digitisering och digitalisering leder tillsammans till digital transformation av företag, en förändringsprocess mot en mer digital och effektiv verksamhet.