Digitala lösningar till regionens bibliotek

Region Västmanland var i behov av en ny omfattande hemsida och system för regionens samtliga bibliotek. Samarbetet har inneburit flera uppdrag med arbeten som att framställa tekniska specifikationer, UX/UI-design, systemintegration och webbutvecklingen. Målet är att skapa den främsta digitala biblioteksupplevelsen för regionens invånare.

Uppdrag i flera faser

Samarbetet består av flera uppdrag med målsättning att ständigt förbättra den digitala upplevelsen av regionens bibliotek.

Här kan ni besöka hemsidan.