Webbteknik till en myndighet

Region Västmland var i behov av att utveckla en omfattande hemsida och system för regionens samtliga bibliotek. Uppdraget innebär UX/UI-design, systemutveckling och systemintegration för att skapa den främsta digitala biblioteksupplevelsen för regionens invånare.

Uppdrag i flera faser

Arbetet blev uppdelat i flera faser för att säkerställa bra agil utveckling. Den första fasen lanserades nyligen.

https://bibliotekivastmanland.se/