Okida Finans AS är ett norskt företag verksamt inom fintech. Deras affärsmodell är att erbjuda privatpersoner i Norge lån från ett flertal olika banker genom webbaserade verktyg. Verksamhetens affärskritiska verktyg, både låneförmedling och -handläggning, är molnbaserade. I lånehandläggningen ingår snabb och effektiv kommunikation med såväl låneansökare som banker.

Sedan 2018 har Provide IT varit Okidas strategiska digitala byrå, detta har inneburit att vi skapat deras digitala infrastruktur vilket innefattar deras hemsida och CRM-system med integration mot ett flertal olika banker. 

Bakgrund

Sedan 2016 har vi utfört ett flertal uppdrag inom fintech – mot både digitala banker och låneförmedlare. Utifrån referenser tog Okida kontakt med oss med målsättningen att digitalisera sin verksamhet. 

För Okida var det nödvändigt med ett nytt CRM-system och en hemsida för att öka intäkter men även minska handläggningstiden för ansökan av lån. En uppgift som kräver kunskap inom strategi, UX/UI-design och systemutveckling. 

Uppdraget

Tillsammans med Okida skapades ett flödesschema som innebär kommunikation mellan framförallt tre parter. Den första är privatpersoner som kommer i kontakt med hemsidan för att ansöka om lån. Samt Okidas handläggare som tar emot lånen via ett API mellan hemsidan och CRM-systemet. Och till sist bankerna som erbjuder lån till privatpersonen genom CRM-systemet som är integrerat mot bankens egna system. Utöver detta sker all kommunikation med privatpersonen via Okidas CRM-system. 

Utifrån en förståelse av Okidas krav och önskemål, utförde Provide IT ett förarbete för att fastställa en kravspecifikation och ett tekniskt lösningsförslag. Slutgiltligen föreslog vi att hemsidan skulle utvecklas i WordPress och CRM-systemet i det välkända PHP-ramverket Laravel. Dessa två tekniker rekommenderas utifrån utvärderingskriterierna hållbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. 

Till en början utvecklades första versionen av CRM-systemet och sedan dess har flera olika projekt genomförts för att vidareutveckling webbslöningarna. 

Framtiden

Provide IT fortsätter idag förvalta, designa och vidareutveckla Okidas hemsida och CRM-systemet. Målsättningen är att ha den ledande tekniken inom låneförmedling i Norge. Detta innebär höga krav på användarvänlighet och teknik för att öka omvandlingen av antalet besökare till kunder via hemsidan, samt effektivisera handläggningstiden för lån i CRM-systemet. 

Okidas hemsida kan du besöka här.

CRM-systemets utseende är konfidentiellt.