Forum för Omställning (FfO) är en intresseorganisation som 2019 grundade temadagen Digitalidag med fokus på digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Ett ämne som minst sagt blivit allt viktigare sedan Coronapandemin som tvingat företag och hela branscher till digitalisering.

Deras målsättning är att inspirera alla människor att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Uppdraget

Tillsammans med FfO kom vi fram till att Digitalidag behövde en ny hemsida med ett nytt utseende och grafiskt gränssnitt.

Efter att fått en inblick i organisationen och deras framtidsvision kom vi fram till att deras dåvarande WordPress-hemsida kunde återanvändas och på så sätt minimera projektets kostnad.

Utifrån den dåvarande källkoden vidareutvecklade vi den befintliga hemsidan genom justeringar i både front- och backend. Ständigt fanns Digitalidags affärssyfte, vision och målsättning i fokus, och en mer användarcentrerad hemsida med hög prestanda utvecklades.

Arbetsprocessen

Tillsammans med kunden tog vi fram en kravspecifikation utifrån den nya hemsidas syfte och målsättning. Därefter adderade vi deras befintliga varumärke och grafiska profil för att bibehålla en enhetlig Digitalidag-känsla. För att nå fram till det eftersträvansvärda resultatet arrangerades ett flertal workshops både internt och med kund.

Leveransen

Resultatet blev en användarcentrerad design som därefter implementerades av våra seniora WordPress-utvecklare. Idag har Digitalidag en stabil och konverteringsoptimerad hemsida som uppnår den efterfrågade affärsnyttan.

Se hemsidan och läs mer om Digitalidags arbete mot en bättre digital värld här.