Digitalisera rätt

För att säkerställa ett lyckat webbprojekt krävs en förstudie,
vår tjänst Digitalisera rätt säkerställer att allting är korrekt
innan projektstart

 • Korrekt skriven kravspecifikation med funktionella
 och icke-funktionella krav
 • Rätt tekniskt lösningsförslag baserat på hållbarhet, 
flexibilitet och kostnadseffektivitet
 • Välestimerad budget och tidsplan

Undik genvägar

Majoriteten av webbprojekt blir dyrare och längre än planerat. Detta beror vanligtvis på att det saknas en teknisk partner i förarbetet som hjälper framställa nödvändiga dokument innan investering. Dina idéer behöver omvandlas till specifikationer skrivna i korrekt tekniskt språk och rätt tekniker behöver väljas utifrån hållbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. För att göra detta krävs både kunskap och erfarenhet, därför är det nödvändigt med en teknisk partner.

Vårt tillvägagångssätt

Vi har skapat ett systematiskt tillvägagångsätt för att framställa nödvändigt underlag innan start av utveckling. Våra digitala strateger omvandlar dina idéer till korrekt tekniskt beslutsunderlag.

Papper/

1

Workshop

Mellan kunden och våra digtala strateger

 • Underlag till kravspecifikation
 • Planerad budget och deadline
Stats/

2

Teknisk omvärldsanalys

Framställande av nödvändigt beslutsunderlag

 • Framställande av kravspecifikation
 • Utvärdering av webbtekniker baserat på hållbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet
Checkmarkpaper/

3

Rapport

Objektivt beslutsunderlag inför produktutveckling

 • Professionell kravspecifikation med funktionella och icke-funktionella krav
 • Tekniskt lösningsförslag
 • Välestimerad budget och tidsplan

  Namn*

  Företag

  Telefonnummer

  E-mail*

  Vad kan vi hjälpa dig med?*