Digtective är ett analysverktyg för att mäta och analysera konverteringar samt användarbeteende, rättare sagt det man inte får via Google Analytics.

Vad är ett drömuppdrag för en skara digitala strateger, utvecklare och grafiska designers? En avancerad SaaS-tjänst. På så sätt är det en självklarhet att vi hjälpte Digtective omvandla sin idé om ett analysverktyg till en digital strategi. Inte nog med det, vi hade även äran att utveckla systemet.

Sedan 2018 har vi utvecklat flera versioner av analysverktyget Digtective. Verktyget används hos flertalet bolag, och implementerats likt Google Analytics. I nuläget är det bolagets enda affärsverktyg och samarbetet fortsätter med tjänster inom digital strategi, utveckling och förvaltning.

Strategiskt arbete

Tillsammans med en engagerad och insatt kund framställdes en teknisk specifikation. Ett gediget arbete kring att undersöka begränsningar i de olika webbläsarna. Vad är möjligt att mäta och hur begränsar olika webbläsare detta? Dessa frågeställningar och dussintals andra undersöktes och besvarades, slutligen framställdes en kravspecifikation.

Ett analysverktygs arkitektur

Digtective är en skalbar lösning, dvs fler bolag ska kunna ansluta till verktyget och därmed att hantera all växande data blir ett problem. Vi behövde utveckla en skalbar produkt som kommer hantera mljontals datamängder. Hur sparas detta effektivt och inte på bekostnad av verktygens laddningstider.
En vältänkt och skalbar serverarkitektur i kombination med tekniker som Elastic Search möjliggjorde en bra prestanda i hantering och visualisering av datan.