Digtective är ett analysverktyg för att mäta och analysera konverteringar samt användarbeteende, rättare sagt det man inte får via Google Analytics.

Samarbetet

Vi hävdar vara ledande inom webbteknik. Och självfallet ska man därmed kunna visa upp något extraordinärt i portfolion. Vad är inte mer extraordinärt i webbutveckling än ett omfattande analysverktyg?

Sedan 2018 har vi utvecklat flera versioner av analysverktyget Digtective till IT-bolaget. Verktyget används hos flertalet bolag, och implementerats likt Google Analytics. I nuläget är det bolagets enda affärsverktyg och samarbetet fortsätter med nya uppdateringar och förvaltning.

Strategiskt arbete

Tillsammans med en engagerad och insatt kund framställdes en teknisk specifikation. Ett gediget arbete kring att undersöka begränsningar i de olika webbläsarna. Vad är möjligt att mäta och hur begränsar olika webbläsare detta? Dessa frågeställningar och dussintals andra undersöktes och besvarades, slutligen framställdes en kravspecifikation.

Ett analysverktygs arkitektur

Digtective är en skalbar lösning, dvs fler bolag ska kunna ansluta till verktyget och därmed att hantera all växande data blir ett problem. Vi behövde utveckla en skalbar produkt som kommer hantera mljontals datamängder. Hur sparas detta efektivt och inte på bekostnad på verktygens laddningstider.

En vältänkt och skalbar serverarkitektur i kombination med tekniker som Elastic Search möjliggjorde en bra prestanda i hantering och visualisering av datan.