Även en skola kan vara behov av systemutveckling. Östermalms Musik & Kulturskola har varit verksamma sedan 1993. Idag sker undervisningen på olika skolan i Stockholm, Danderyd och Nacka kommun – allt från piano och gitarr till sång och kör. Deras målsättning är att visa barn och unga att musik på olika sätt också kan vara ett arbete.

Bakgrund

Digitaliseringsprojekt finner man inte enbart i stora verksamheter, även skolor kan finna stora tidsfördelar i sina arbetsprocesser med hjälp av skräddarsydda webbaserade lösningar.

Östermalms Musik & Kulturskola var i behov av en ny skolplattform för att effektivisera sina arbetsprocesser. Provide IT såg igenom deras dåvarande arbetsprocess och tillsammans med kunden planerades en webblösning med många olika funktioner. Vi insåg tidigt att det tilltänkta webbsystemet krävde utveckling i ett webbramverk och valde således det välkända PHP-ramverket Laravel.

Uppdraget

Sommaren 2020 startades uppdraget och cirka ett år senare avslutades det. Vid utveckling av ett webbsystem krävs det alltid ett tätt samarbete för att det ska bli en bra leverans. Vi utvecklade skolplattformen i tre sprintar utifrån agil projektmetodik, och säkerställde att skolan fick en hållbar digital plattform.

Framtiden

Provide IT fortsätter idag förvalta skolplattformen eftersom ett webbsystem alltid kräver löpande underhåll. Vi hoppas på att det blir fler lyckade samarbeten med Östermalms Musik & Kulturskola i framtiden.