Är du en av de som har insett att det inte är så lätt att beställa webbprojekt? Kanske har tidigare projekt inte blivit som förväntat, trots att du tyckte kravspecifikationen var tydlig? Vi vet, det är inte enkelt. Men som tur är, har vi fakta och knep för att säkerställa att ditt webbprojekt blir framgångsrikt!

Därför är vi extra glada att du har hittat hit – till det andra avsnittet av serien En beställares guide till framgångsrika webbprojekt. Detta avsnitt kommer handla om skillnaden mellan hemsida och webbsystem, så att du som beställare vet vad du beställer och hur detta påverkar ditt webbprojekt. 

Om du missade guidens första avsnitt, kan du läsa det här.

Två kategorier av webbutveckling – hemsidor och webbsystem

För att säkerställa framgångsrika beställningar av webblösningar, behöver du vara insatt kring vilka kategorier av webbutveckling som existerar. 

Ett vanligt misstag är att namnge allt som finns på webben som “hemsidor”, vilket kan bli ett kostsamt misstag vid beställning av webbprojekt. I själva verket finns det två olika kategorier av webblösningar som utvecklas: hemsidor och webbsystem. Hur skiljer sig dessa åt i teknik, arbetssätt och komplexitet? Och vilka risker finns?

Innan vi går in på skillnaden mellan dessa två kategorier, måste vi gå igenom de grundläggande teknikerna i webblösningar.

Frontend vs Backend

Alla typer av webblösningar har frontend-utveckling (det visuella) och backend-utveckling (logiken). Dessa två utvecklingsformer kräver olika tekniker och således även olika kompetenser. Låt oss göra ett något förenklat försök att förklara skillnaden mellan de båda. 

Frontend är det grafiska gränssnittet, allt det som användaren (klienten) ser och kallas därför ibland för client-side. Frontend är alltså det synliga på webben och det som skapar den grafiska interaktionen med användaren. Här ingår bland annat teknikerna HTML, CSS och JavaScript för att skapa det visuella som kan interagera med användaren.

 

“Frontend är det synliga på webben och det som skapar den grafiska interaktionen med användaren.”

 

Backend är webblösningens logik. I backend sker all datahantering och alla de beräkningar som utgör grundstommen i webblösningens funktioner och integrationer. Detta kan också kallas för server-side eftersom programkoden exekveras (utförs) på servern, medan frontend-koden exekveras i webbläsaren. Det finns många programspråk som används i backend, men några välkända är PHP, C# eller Java. 

 

“I backend sker all datahantering och alla de beräkningar som utgör grundstommen i webblösningens funktioner och integrationer.”

 


Det behövs både frontend- och backend-utveckling för att skapa webblösningar oavsett vad du utvecklar. Dock kan mängden utveckling variera beroende på om du bygger en hemsida eller ett webbsystem. Men vad är då egentligen skillnaden mellan en
hemsida och ett webbsystem

Skillnaden mellan hemsida och webbsystem

En hemsida består främst av frontend och innehåll, vanligtvis med ett fåtal funktioner. Således kräver hemsidor främst frontend-utveckling, det vill säga utveckling av det grafiska gränssnittet och interaktionen med användaren.

Ett webbsystem har däremot mer funktioner än en hemsida och kräver därmed mer logik och datahantering. Även om mängden backend-utvecklingen definierar ett webbsystem så har såklart frontend en viktig roll. Ett exempel på webbsystem kan vara ett skräddarsytt CRM-system eller intranät. 

Visst låter det logiskt. Tyvärr är det ofta lite mer komplicerat än så, då det finns webblösningar som har många funktioner men ändå anses vara hemsidor.

Det beror på att det är mängden frontend- och backend-utveckling som definierar om webblösningen är en hemsida eller webbsystem. Nu undrar du säkert hur en hemsida kan ha många funktioner utan en massa backend-utveckling? Detta beror på vad man använder för teknisk plattform. Låt oss utveckla!

Tekniska plattformar

I webbutveckling utgår man alltid från något som kallas för teknisk plattform. Den tekniska plattformen bestämmer arkitekturen för en hemsida eller ett webbsystem. Man kan bygga upp en webblösning utan en teknisk plattform, men det är bara dumdristigt då det innebär onödigt arbete. 

Fördelarna med att använda en teknisk plattform är många, men grundar sig i att inte behöva uppfinna hjulet på nytt. Att använda en färdig arkitektur samt ha tillgång till många funktioner gör utvecklingsarbetet mer tidseffektivt. 

Tack vare tekniska plattformar så slipper vi helt enkelt att utveckla allt från grunden, gång på gång. Perfekt! 

Två kategorier av tekniska plattformar – CMS och webbramverk

Inom webbutveckling finns två typer av tekniska plattformar som används för att skapa webblösningar – CMS och webbramverk. 

CMS (Content Management System) eller svenskans innehållshanteringssystem är en teknisk plattform som främst används för att utveckla hemsidor. I CMS:et ingår det ett administrationsverktyg för att skriva, redigera och publicera innehåll samt en färdig visuell struktur för frontend-utveckling.

Ett CMS ger dig möjlighet att använda färdiga funktioner så kallade plugins eller moduler, vilket minskar utvecklingskostnaden för dig som beställare. Dessa funktioner kan vara allt från färdiga kontaktformulär till chatt- eller sökfunktioner. Två av de mest populära CMS:en är WordPress och Drupal. 

Att använda ett webbramverk som teknisk plattform kräver mer kunskap inom programmering och systemutveckling. I ett ramverk ingår inte lika många färdiga funktioner, vilket gör processen mer komplext och tidskrävande då mer gedigen backend-utveckling krävs. 

Dock blir utvecklingsmöjligheter fler och flexiblare vid val av webbramverk, då du som beställare får ökad frihet vid utformningen av din webblösning. Två populära webbramverk är Laravel och .NET.

Att utveckla funktioner tar tid och betraktas inom webbutveckling som ett komplext och svårt arbete, då det inte enbart är webbutveckling längre utan snarare systemutveckling. Detta innebär att det är mer komplext och vanligtvis dyrare att beställa ett webbsystem än en hemsida.

Att utveckla webbsystem innebär också större risker då det kräver mer backend-utveckling där fler saker kan gå fel, jämfört med frontend-utveckling. Detta är en konsekvens av friheten att beställa något helt skräddarsytt och utefter dina unika önskemål.

Vilken teknisk plattform borde jag välja – CMS eller webbramverk?

När du väljer teknisk plattform är det flera variabler som spelar in. Men vilket val som är bäst för dig, beror alltid på vad du vill bygga – en hemsida eller ett webbsystem?

Vanligtvis rekommenderar vi att bygga hemsidor i CMS, då det erbjuder en mer färdig struktur än ett ramverk. Men vid utveckling av webbsystem rekommenderar vi vanligtvis att använda webbramverk som teknisk plattform, då det ger dig ökad flexibilitet och fler utvecklingsmöjligheter. 

Vilken teknisk plattform bör jag använda vid utveckling av e-handel?

CMS är alltså en teknisk plattform som ofta används för att utveckla hemsidor med hjälp av diverse färdiga funktioner (plugins eller moduler). Det finns även CMS för att utveckla e-handel som brukar kallas för e-handels CMS. 

Likt CMS som används för att skapa hemsidor, finns det färdiga funktioner som underlättar vid utvecklandet av e-handel såsom kassa, varukorg, produktsidor och betalningsmoduler.

Men CMS används inte alltid vid utveckling av e-handel, vilket beror på nivån av webblösningen. För en e-handel som inte kräver lika hög prestanda, inte har överdrivet många besökare och typiska e-handelsfunktioner, brukar CMS vara det mest kostnadseffektiva alternativet. 

Däremot krävs det ofta att de stora etablerade e-handelsbolagen utvecklar sin e-handel i ett webbramverk. Detta beror på att deras e-handel har många besökare vilket kräver högre prestanda och ett flertal unika e-handelsfunktioner. 

Att bygga sin e-handel i ett webbramverk möjliggör för dig som beställare att addera fler unika e-handelsfunktioner som är skapta efter just ditt företags preferenser. Ett ramverk är vanligtvis mer tidskrävande och komplext, men ger dig också en ökad flexibilitet och högre prestanda. 

Riskerna vid beställning av hemsida eller webbsystem

Beroende på vilken typ av webblösning du ska beställa är riskerna olika. Valet mellan hemsida eller webbsystem påverkar inte bara omfattning och tidsplan, men även krav på engagemang, projektmetodik och komplexitet. 

Vid beställning av ett webbsystem som utvecklas i ett ramverk är vanligtvis riskerna större än vid beställning av en hemsida som utvecklas i ett CMS. Detta beror på att ett webbramverk kräver betydligt mycket mer backend-utveckling och såldes är mer omfattande arbete. 

Samtidigt kan val av fel teknik eller teknisk plattform för din webblösning få kostsamma konsekvenser, vilket kommer diskuteras vidare senare i denna guide. 

Sammanfattning

Så, vad ska du som beställare ta med dig från detta avsnitt? 

  • Frontend är det grafiska gränssnittet på webben, alltså det som användaren ser – det visuella samt interaktionen med användaren. Frontend kallas också för client-side.
  • Backend är logiken i webben, det som skapar funktioner såsom inloggning och köp i en e-handel. Här hanteras även all data. Backend kallas också för server-side.
  • En hemsida består främst av frontend och innehåll, vanligtvis med ett fåtal funktioner och kräver således mestadels frontend-utveckling. Vi rekommenderar generellt att utveckla hemsidor i ett CMS (Content Management System) som teknisk plattform.
  • Webbsystem är oftast mer komplexa i sin utformning och kräver mer backend-utveckling, men ger samtidigt dig som beställare mer frihet att utveckla det du vill. Webbsystem kan vara skräddarsydda CRM-system eller intranät. Den tekniska plattformen som vi vanligtvis rekommenderar för utveckling av webbsystem kallas för webbramverk.
  • CMS (Content Management System) eller innehållshanteringssystem är en teknisk plattform som vanligtvis används för att utveckla hemsidor. Ett CMS har väldigt många färdiga funktioner att addera (plugins eller moduler) samt administreringsverktyg och en färdig visuell struktur. På grund av detta kan CMS vara ett tids- och kostnadseffektivt alternativ, samt effektivt vid utveckling av mindre och medelstora e-handelslösningar. 
  • Webbramverk är en teknisk plattform som vanligtvis rekommenderas för att utveckla webbsystem. I ett webbramverk ingår vanligtvis endast ett fåtal färdiga funktioner och kräver således mycket backend-utveckling. Dock möjliggör detta för en mer flexibel webblösning med bland annat hög prestanda, där du som beställare har fler utvecklingsmöjligheter. 

Nu förstår du kanske varför det inte är så lätt att beställa webbprojekt – det är ju rena grekiskan emellanåt. Vi hoppas att detta avsnitt gjort dig lite klokare på skillnaden mellan de grundläggande begreppen inom webbutveckling. Men även gett dig förståelse kring vilka risker som finns vid beställning av hemsidor och webbsystem.

I kommande avsnitt kommer vi berätta mer om hur du som beställare utvärderar föreslagna webbtekniker för att sedan välja rätt lösning för just ditt webbprojekt. Vi hörs väldigt snart!