I nästan ett decennium har vi på Provide it tillgodosett våra kunder med skräddarsydda webblösningar. Vi har jobbat med allt från väletablerade bolag och myndigheter till startups och föreningar. Utifrån kundens önskemål har vi skapat allt från hemsidor, CRM-system, intranät, e-handelslösningar och mycket mer.

Efter dessa år och hundratals genomförda projekt har vi tillsammans med många andra webbyråer insett faktum – att beställa webbprojekt inte är så enkelt som man först kan tro.

 

För att kunna genomföra en framgångsrik beställning av webbprojekt krävs det mer än att du vet vad du vill beställa. Du som beställare måste också vara påläst om kravhantering, diverse webbtekniker, dess risker och kvalitetssäkring. 

Inte nog med det, du måste också vara införstådd med det engagemang som krävs för att planera och beställa webbprojekt. Det är här vi som webbyrå kommer in i bilden!

 

”Du som beställare måste också vara påläst om kravhantering, diverse webbtekniker, dess risker och kvalitetssäkring.”

 

Utifrån vår erfarenhet och vedertagen branschkunskap blir beställaren oftast påläst efter själva beställningen. Detta leder ofta till att beställningar och projektplaner måste omarbetas, vilket kan bli både kostsamt och tidskrävande. 

Därför har vi en vision om att utbilda dig som beställare redan innan beställningsfasen. I serien En beställares guide till framgångsrika webbprojekt kommer vi därför göra just detta. Målsättningen är att du som beställare ska få den grundläggande kunskap som behövs för att öka sannolikheten till framgångsrika webbprojekt. 

Inte nog med det, vi kommer även ge dig verktygen för att undvika att webbprojekt tar fel riktning. Vad är egentligen rimligt att kräva av en webbyrå och hur ser du igenom deras tricks? Och hur minimerar du risker i ett bristande webbprojekt? No time to waste – nu kör vi! 

Men först måste vi gå tillbaka till grunderna. Vad är ett webbprojekt och hur kan det misslyckas?

Vad är ett webbprojekt?

Okej, låt oss börja enkelt. Definitionen av ett webbprojekt är att leverera en bestämd webblösning enligt en specifik kravspecifikation, kostnad och tidsplan. Ett webbprojekt kan beskrivas enligt följande:

Projektet innebär att utveckla ett CRM-system enligt bestämd kravspecifikation med en fast budget på en halv miljon exklusive moms senast den 30 september 2021.

Hur misslyckas ett webbprojekt?

Det enda som krävs för att webbprojekt ska anses som misslyckat är att minst ett av ovanstående kriterier avviker, vilket tyvärr är vanligt. Det kan handla om allt från förseningar till budgetöverskridning, eller att webblösningen funktionalitet och utseende inte stämmer överens med dina förväntningar.

Om du har beställt webbprojekt tidigare är du säkert bekant med att webbprojekt tenderar att skena iväg i både kostnad och tid. Det färdiga resultat kanske inte ens blev som du tänkt, detta är dessvärre ett vanligt problem för många beställare.

 

”Webbprojekt tenderar att skena iväg i både kostnad och tid.”

 

Svårigheterna i att beställa webb

Så vad är det i webbprojekt som leder till ett så högt antal misslyckanden? Är det webbyråerna som har bristande kompetens? Är systemutveckling och programmering så pass komplex att den är omöjlig att bemästra? Eller finns det bara så många risker i att utveckla webblösningar att snedsteg är ofrånkomligt?

Både ja och nej. Det finns flertalet anledningen till att webbprojekt misslyckas. Att webb- och systemutveckling är komplext och kräver hög kompetens är korrekt. Även att webbyrå vanligtvis underskattar den komplexitet och kompetens som krävs för att utveckla webblösningen. Dock misslyckas många webbprojekt på grund av något helt annat – bristande kommunikation och olika förväntningar. 

 

”Dock misslyckas många webbprojekt på grund av något helt annat – bristande kommunikation och olika förväntningar.”

 

Vanligtvis brister kommunikationen då beställare och webbyrå talar olika språk. Beställaren är ibland inte tillräckligt påläst inom ämnet och har således inte en grundläggande förståelse för beställning av webbprojekt. Det kan bland annat vara svårt att veta vad som ska ingå i en kravspecifikation, vilket kan leda till att slutresultatet inte lever upp till dina förväntningar.

Samtidigt är det många webbyråer som ser bortom beställarens kunskapsnivå och därför inte delger den nödvändiga kunskap som krävs för att beställa webbprojekt. Istället uppdagas vanligtvis de olika parternas förväntningar i slutet av projektet, vilket ofta leder till missnöje hos båda parter.

 

”Samtidigt är det många webbyråer som ser bortom beställarens kunskapsnivå och därför inte delger den nödvändiga kunskap som krävs för att beställa webbprojekt.”

 

Webbyrån pekar då på kravspecifikationen och menar att de följt vad som är beskrivet och tekniskt möjligt att utveckla. Beställaren anser däremot att mycket är självklart och borde därför inte behöva preciseras i kravspecifikationen. Detta är två vanligt förekommande kommunikations- och kunskapsbrister mellan beställare och webbyrå. 

Det är här svårigheten uppstår, då det som beskrivs i kravspecifikationen är det som utvecklas. Om du som beställare inte har en grundläggande förståelse för vad som är standard och vilka delar som behöver preciseras i en beställning, kan de vara svårt för webbyrån att veta vad som ska utvecklas. 

 

“… det som beskrivs i kravspecifikationen är det som utvecklas.”

 

Vad krävs för att beställa framgångsrika webbprojekt?

Svaret är enkelt men kräver ditt engagemang. För att beställa framgångsrika webbprojekt krävs det att du som beställare har övergripande förståelse för webbutveckling. Detta gäller inte bara under projektets gång, utan redan innan beställningen – ett gediget förarbete är nödvändigt.

Det är dessvärre väldigt vanligt att beställarens blint förlitar sig på webbyrån. Detta gör att många projekt blir onödigt dyra, försenade eller att webblösningen inte uppfyller dina förväntningar. Ett bristande förarbete från dig som beställare ger tyvärr ofta upphov till feltolkningar. Det är viktigt att komma ihåg att en webbyrå inte har samma inblick och affärsförståelse för din verksamhet som du har.

 

“Ett bristande förarbete från dig som beställare ger tyvärr ofta upphov till feltolkningar”

 

Så istället för att förlita dig på webbyrån, kan du som beställare själv bemästra konsten att beställa webbprojekt. I denna guide kommer vi därför vägleda dig genom webbutvecklingsdjungeln, så att du har rätt kunskap och verktyg för att beställa framgångsrika webbprojekt.

I nästa avsnitt av En beställarens guide till framgångsrika webbprojekt kommer vi definiera skillnaderna mellan beställning av de två kategorierna – hemsida och webbsystem. Dessa kräver olika projektformer och har på så sätt olika risker och egenskaper. Stay tuned!